Historisk arkiv

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Det er krevende tider for norsk luftfart. Økningen i antall reisende i sommer er positivt, men det er stor usikkerhet knyttet til trafikken fremover. Forlengelse av minimumstilbudet bidrar til forutsigbarhet for viktige strekninger i det norske innenlandsmarkedet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ferietrafikken har som forventet gitt en oppsving i trafikktallene. Fremdeles er imidlertid trafikktallene langt lavere enn på samme tid i fjor, og når skoleferien er over forventes en ny reduksjon i etterspørselen etter personreiser med fly.

Samferdselsdepartementet har avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian, om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene ble først inngått 25. mars med varighet ut juni. Siden ble det inngått nye avtaler for juli og august med opsjon på forlengelse i september. Nå forlenges avtalene til 30. september.

Fra 17. august inkluderes flyruten Stokmarknes – Tromsø i minstetilbudet, mens flyruten Bergen – Kristiansand tas ut av det statlige kjøpet. De nye avtalene innebærer noen rutejusteringer, og en videre nedtrapping av det statlige tilskuddet.

Siden 1. juli har det vært normal sommerproduksjon på FOT-rutene.

Flyruter som forlenges
Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.

SAS og Norwegian flyr følgende ruter:

Rute

Min. ant. daglige rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Kristiansand – Oslo

2

6

12

Haugesund – Oslo

2

6

12

Ålesund – Oslo

2

6

12

Molde – Oslo

2

6

12

Kristiansund – Oslo

2

6

12

Bodø – Oslo

2

6

12

Evenes – Oslo

2

6

12

Bardufoss – Oslo

2

6

12

Tromsø – Oslo

2

6

12

Alta – Oslo

2

6

12

Kirkenes – Oslo

2

6

12

Tromsø – Longyearbyen

1

6

6

Trondheim – Bodø – Tromsø

2

6

24

 

Widerøe flyr følgende ruter:

Rute

Min. daglige

rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Oslo – Florø

2

6

12

Bergen – Florø

2

6

12

Oslo – Ørsta/Volda

2

6

12

Stokmarknes – Bodø

2

6

12

Stokmarknes – Tromsø

2

6

12

Tromsø – Vadsø

2

6

12

Tromsø – Hammerfest

2

6

12

Tromsø – Alta

2

6

12

Tromsø – Kirkenes

2

6

12