Historisk arkiv

300 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Koronakrisen har gått hardt utover både store og små bedrifter over hele landet. For å motvirke permitteringer og oppsigelser, og samtidig bidra til kompetanseheving, får fylkeskommunene nå 300 millioner kroner til bedriftsintern opplæring.

− Med disse pengene kan bedriftene bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permittere eller si opp de ansatte. På den måten kan vi motvirke permitteringer og oppsigelser samtidig som flere får økt kompetanse for fremtiden, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) er ett av flere tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Det er fylkeskommunene som forvalter midlene fordi de kjenner situasjonen i regionen godt og kan sette inn innsatsen der den trengs mest. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger og vil bli utbetalt 6. april.

De 300 millioner kronene som blir utbetalt i april kommer på toppen av 300 millioner kroner, som allerede er utbetalt i 2020.

Se fordeling i oversikten under, i 1000-kr:

Fynr

Fylke

Antall innbyggere

Bevilget i Prop. 79 S (2020-2021)

Bevilget i Prop. 94 LS (2020-2021)

Sum

3

Oslo

697 010

25856

12930

38 786

11

Rogaland

482 645

17904

8952

26 856

15

Møre og Romsdal

265 544

9851

4925

14 776

18

Nordland

240 345

8916

4458

13 374

30

Viken

1 252 384

46459

23229

69 688

34

Innlandet

370 603

13748

6874

20 622

38

Vestfold og Telemark

421 882

15650

7825

23 475

42

Agder

308 843

11457

5728

17 185

46

Vestland

638 821

23698

11849

35 547

50

Trøndelag

471 124

17477

8738

26 215

54

Troms og Finnmark

242 168

8984

4492

13 476

 

Landet

5 391 369

200000

100000

300 000