Smittede kan ledsage ved fødsel og besøke alvorlig syke

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Personer som er smittet med covid-19 kan være ledsager ved fødsel og besøke alvorlig syke pårørende som er innlagt. Besøk må kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og avtales med avdelingen.

–Det er viktig å ha sine nærmeste rundt seg i spesielle situasjoner som fødsel, eller alvorlig sykdom. Derfor legger vi til rette for at partner som har fått påvist covid-19, kan være med under fødsel, og for at pårørende kan besøke alvorlig syke og døende selv om de er smittet. Dette gjelder også i de tilfellene der pasienten har fått påvist covid-19, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgstjenesten har under hele pandemien fått god erfaring med håndtering av covid-19 og hindre videre smitte inn i tjenesten. De fleste smittetilfellene som har vært i helsetjenesten har vært forårsaket av smitte fra personer som man ikke visste var smittet. Det har vært lite rapportert videre smitte fra kjente tilfeller.

Det tyder på at de smitteverntiltakene som er i helse- og omsorgstjenesten ved kjente covid-19 tilfeller er gode. Derfor mener Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet det å ha besøkende eller ledsagere som har fått påvist covid-19 i veldig liten grad vil øke smittepresset eller smitterisikoen i helsetjenesten.

Pårørende og ledsagere som har fått påvist covid-19 må avtale på forhånd med institusjonen at man kommer, og følge de anbefalingene som gis av disse.