Historisk arkiv

Regjeringen innfører regionale smitteverntiltak i flere kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen innfører regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

– Målet vårt er å beholde kontrollen på pandemien. Vi må beskytte kapasiteten i helsetjenesten i kommuner som nå kan være berørt av smitteutbrudd med omikron-varianten. Det er viktig at vi raskt begrenser kontakt og mobilitet i disse områdene. Samtidig ønsker vi ikke å innføre unødige begrensninger i folks liv. Men regjeringen vil komme med strengere tiltak hvis det blir nødvendig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er bekreftet et større smitteutbrudd i Oslo med omikron-varianten i forbindelse med et julebord. Personer fra Oslo og kommuner rundt hovedstaden deltok. I tillegg er det bekreftet smitte av omikron-varianten i Øygarden og blant enkelte reisende til Norge fra sørlige Afrika.

Sprer seg raskt

Folkehelseinstituttet mener det omfattende utbruddet knyttet til arrangementet både viser at omikron har stort spredningspotensial, og at det er mulig at vaksineeffekten kan være lav når det gjelder smittespredning. Det er så langt ikke konkludert med om omikron-varianten fører til mer alvorlig sykdom. Vaksinene gir trolig beskyttelse mot alvorlig sykdom, men graden av beskyttelse er usikker.

– Vi trenger mer kunnskap. Med de regionale tiltakene vil vi forsinke spredningen av omikron-varianten i Norge inntil flere eldre har blitt vaksinert og inntil vi har fått mer kunnskap. I tillegg har vi økende smittespredning i landet generelt, særlig i Oslo og Viken, og disse tiltakene vil også begrense den generelle smittespredningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

De regionale tiltakene innføres i kommuner som er berørt av pågående utbrudd av omikron-variant og der det også er stor belastning på spesialisthelsetjenestene. Kommuner som tilhører opptaksområdet til Akershus universitetssykehus er inkludert.  Flere av disse kommunene inngår i samme bo- og arbeidsregion, der er det stor mobilitet.  

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i utvalgte kommuner:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

I tillegg omfattes kommunene av de nasjonale rådene og reglene.

Følgende kommuner omfattes av forskriften om regionale tiltak (nye kommuner lagt til torsdag kveld i kursiv):

1. Asker

2. Aurskog-Høland

3. Bærum

4. Eidskog

5. Eidsvoll

6. Enebakk

7. Frogn

8. Gjerdrum

9. Grue

10. Halden

11. Hole

12. Hurdal

13. Indre Østfold

14. Jevnaker

15. Kongsberg

16. Kongsvinger

17. Lillestrøm

18. Lunner

19. Lørenskog

20. Marker

21. Moss

22. Nannestad

23. Nes

24. Nesodden

25. Nittedal

26. Nord-Odal

27. Nordre Follo

28. Oslo

29. Rakkestad

30. Rælingen

31. Råde

32. Sarpsborg

33. Skiptvet

34. Sør-Odal

35. Ullensaker

36. Vestby

37. Våler

38. Øvre Eiker

39. Ås

De regionale tiltakene vil tre i kraft fra og med midnatt natt til fredag 3. desember 2021. Tiltakene varer i første omgang i 14 dager.

Forskrifter

--

02.12.2021 kl. 22:45: Kommunelisten er oppdatert med flere nye kommuner. Kommunene som er lagt til står i kursiv.