Nå må ta vi grep

Vi har sagt at vi kommer til å ta grep umiddelbart hvis situasjonen blir bekymringsfull.

Nå har vi kommet dit.

Situasjonen er bekymringsfull og vi tar grep.  

Vi har et stort utbrudd med den nye virusvarianten i Oslo.

Om lag halvparten av gjestene på et julebord kan ha blitt smittet av omikron. Samtlige av dem er fullvaksinert.

Det tyder på at dette viruset smitter veldig lett og at vaksinene ikke beskytter godt mot smittespredning.

Vi tror og håper at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom med denne virusvarianten. Men vi vet ikke hvor godt.

Derfor trekker vi nå i bremsen.

Vi gjør det for å beholde kontrollen, beskytte befolkningen og en helsetjeneste som er under press mange steder.

Vi gjør det for å få vaksinert så mange som mulig med tredje dose.

Vi gjør det for å få mer kunnskap og bedre oversikt. 

Derfor innfører vi fra midnatt 2. desember – altså i dag – statlige regionale tiltak for å bremse og forsinke smittespredningen i disse kommunene:

Oslo, Asker, Bærum og kommunene som utgjør opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, det vil si Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn og Moss:

  • Påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand i butikker, kjøpesentre, kollektivtransport, taxi og på serveringssteder.
  • Påbud om hjemmekontor for hele eller deler av arbeidsstokken – for eksempel halvparten av uka – der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester.
  • Antallsbegrensning på 100 personer på private innendørs arrangementer på offentlig steder eller i leide og lånte lokaler.
  • Plikt til å registrere gjester for å varsle om mulig smitte for serveringssteder og arrangører.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling.
  • Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkebevilling
  • Antallsbegrensning på 600 personer i kohorter på 200 personer for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser.

Tiltakene skal vurderes på nytt om 14 dager.

Denne tiltakspakken kommer til å bli innført i andre regioner ved utbrudd der det er mistanke om den nye virusvarianten.

Jeg har hatt møte med kommunene og statsforvalterne om dette i dag.

De har også kommet med viktige innspill til meg.

Statforval drøfter videre med de nevnte kommunene, og Helsedirketorete og FHI vurderer om disse tiltakene bør gjelde flere kommuner.   

 

Vi skjerper også de nasjonale anbefalingene.

Vi ber voksne holde avstand til andre, gjerne en meter hvis det er mulig. Unngå klemming og håndtrykk. 

Vi anbefaler arbeidsplasser å legge til rette for hjemmekontor der det er mulig og ikke går ut over viktige og nødvendige tjenester – for eksempel sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av tiden slik at det samlet sett utgjør 50 prosent.

Vi ber voksne vurdere om de kan redusere antall nærkontakter noe.

Og så er det nasjonal anbefaling om munnbind der det er vanskelig å holde avstand i butikker, kjøpesentre, kollektivtransport, taxi og på serveringssteder.

Vi har tatt kraftige grep for å bremse spredning av den nye virusvarianten.

Lørdag innførte vi flere innreisetiltak.

Mandag forlenget vi isolasjonstiden til sju dager og smittekarantenen til ti dager i tilfeller der det er mistanke om smitte med omikron.

Nå strammer vi ytterligere til for bremse spredningen av omikron i Norge.

Målet er å få mer kunnskap, beholde kontrollen, beskytte helsetjenesten og få vaksinert så mange som mulig med tredje dose.

Alle som ankommer landet får nå plikt til å teste seg innen 24 timer etter ankomst.

Plikten vil gjelde absolutt alle – både uvaksinerte og vaksinerte. Den vil også gjelde personer som har gjennomgått covid-19.

Reisende vil kunne teste seg ved grenseovergangen, offentlig teststasjon eller ved selvtest.

Hvis testen er positiv får den reisende plikt til å ta en PCR-test.

Alle over tolv år skal bære munnbind der det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre til det foreligger en negativ test.

Det vil bli foretatt kontroller ved grensen.  

Forskriften trer i kraft ved midnatt. Den vil bli vurdert på nytt om to uker.

Beslutningen om å stramme inn var ikke lett å ta.

Mange vil sikkert mene at vi burde vente og se.

Men prisen ved å vente og se kan bli en overbelastet helsetjeneste og en større nedstengning som vil være til belastning for barn og unge, arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv.

Derfor var dette en beslutning vi var nødt til å ta.