Statsministerens innlegg på pressekonferanse om nye tiltak mot koronasmitte

Kjære alle sammen! Pandemien skal vi kontrollere gjennom vinteren. Den er ikke over. Det har vi fått demonstrert med all tydelighet denne uken.

Statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferanse om koronatiltak.
Statsminister Jonas Gahr Støre holdt innledning på regjeringens pressekonferanse om nye tiltak for å begrense koronasmitten. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er bare to dager siden jeg var i Stortinget og orienterte om korona-situasjonen. Budskapet var at vi sammen skal beholde kontrollen på pandemien gjennom vinteren. På den ene siden må vi unngå at sykehusene blir overfylte og helsetjenesten overbelastet, på den andre siden må vi unngå store negative sosiale og økonomiske konsekvenser av de tiltakene vi setter inn for å nå det målet.

Det vi nå vet om viruset gjør det sannsynlig at smitten i Norge vil øke. Vi vil også i de neste dagene og ukene få mer kunnskap om den nye omikronvarianten som er påvist i Norge. Det kan bli aktuelt med nye strengere tiltak, om kort tid.  Vi må følge situasjonen fortløpende og være klar til å handle på grunnlag av kunnskap.

Vi satte tirsdag inn en rekke tiltak for å redusere smitten og for å forsinke spredning av omikron-varianten. Regjeringen følger situasjonen nøye, og setter inn de tiltakene som er nødvendige.

Siden tirsdag har vi fått et stort utbrudd av omikron-varianten i Oslo. Over 50 personer ble smittet på et arrangement. Alle disse var fullvaksinerte. Likevel ble nesten halvparten av gjestene på arrangementet smittet.

Det er alvorlig. Og jeg forstår at folk blir urolige.

Det er mye vi ikke vet om denne nye variantene. Men det vi får budskap om er at mye tyder på at den er svært smittsom, og betydelig mer smittsom enn delta-varianten, som fortsatt er den dominerende i Norge. Likevel, det er så langt lite som tyder på at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom. Det er det viktig å få med seg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil etterpå fortelle litt mer om hva vi vet om utbruddet og omikron-varianten så langt.

Vi vet også at man kan bli smittet selv om man er fullvaksinert. Det er utbruddet i Oslo budskap om. Det er også mye som tyder på at vaksinen beskytter mindre mot smitte. Det ser ut til at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom med omikron-varianten, men graden av beskyttelse er usikker.

Selv om vi nå ikke har tilstrekkelig kunnskap om det nye viruset, mener regjeringen det er nødvendig å innføre nye tiltak. Det er nødvendig for å begrense smitte i Oslo og kommune rundt hvor vi har et stort utbrudd. Det er i tillegg behov for ytterligere smitteverntiltak nasjonalt, da det er sannsynlig at omikron-varianten vil spre seg til andre deler av landet. Derfor er det nødvendig å ta grep for å begrense det samlede smittetrykket. Som tidligere handler dette om å skaffe seg tid til å få mer kunnskap m denne varianten, om hvordan den smitter og hva slags sykdom den bringer.

Regjeringen bygger sine beslutninger på faglige råd fra helsemyndighetene. I enkelte spørsmål gjør etatene ulike vurderinger. Det er opp til oss som politikere å ta de endelige valgene, og gjøre den helhetlige vurderingen. Jeg vil takke både helsemyndighetene og Helse- og omsorgsdepartementets medarbeidere for å ha jobbet utrettelig og ha gjort et godt og grundig arbeid på kort tid.

Som jeg la vekt på i redegjørelsen: det aller viktigste tiltaket nå, er effektiv vaksinering. Det dominerende viruset er fortsatt delta-varianten. Vi skal ha fullt trykk på vaksinering – ja mer enn det, vi setter opp tempoet i vaksineringen.

Det er viktig nå å få vaksinert dem over 65 med en oppfriskingsdose, slik at de er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom. Her i byen har to bydeler gjort seg ferdig med å vaksinere dem over 65. Det er positivt og en god mobilisering. Vi regner med at alle over 65 vil ha fått tilbud om en tredje dose før jul. De over 65 har høyest vaksinedekning, og det er bra.

Så går vi videre med å vaksinere dem mellom 45 og 65 og deretter dem mellom 18 og 45.

I tillegg til vaksinen er det behov for andre tiltak for å begrense smittespredningen. Hovedmålet er å begrense og forsinke spredningen av den nye varianten.

I dag varsler regjeringen koronatiltak på tre nivåer:

  • Regionale tiltak for de kommunene som er spesielt berørt – Oslo og kommunene rundt
  • Skjerpete innreisetiltak for dem som reiser inn i landet.
  • Nasjonale anbefalinger som gjelder hele landet.

Vi varsler også at vi vil komme med økonomiske tiltak for å begrense konsekvensene av smitteverntiltakene. Dette vil finansministeren komme tilbake til.

De strengeste tiltakene blir i Oslo og kommunene rundt, som nå er mest berørt av omikron-utbruddet.

Dette er regler som staten fastsetter, og de vil bli like for alle de berørte kommunene. Kommunene er varslet om dette tidligere i ettermiddag. Helseministeren vil redegjøre for disse tiltakene, og alle detaljene kan dere lese om på regjeringen.no

Når smitten først er kommet til landet, må vi regne med at den vil spre seg videre til andre deler av landet og gi høyere smittetall. Regjeringen kommer derfor også med enkelte nasjonale anbefalinger, for å forsinke smitteutviklingen. Helseministeren vil redegjøre både for disse anbefalingene, og tiltakene for skjerpet grensekontroll.

Nå som før er det sånn at i en pandemi er vi avhengige av at alle stiller opp og tar ansvar for å begrense smitten. Det gjelder noen klare regler, men hver og en av oss må bruke sunt skjønn. Det vi har erfart er at den norske befolkningen er kompetent i å skjønne hva det er å holde avstand og begrense antall nærkontakter.

Vi har tillit til at dere alle vil stille solidarisk opp og følge råd og pålegg, men også tenke selv, slik dere har gjort gjennom hele pandemien.

I snart to år har vi levd med pandemien. Det har vært tøft. Vi vet så altfor godt hva den har kostet.

Jeg skulle gjerne på den andre dagen i desember hatt et mer positivt budskap til dere nå som vi går inn i juletiden. Dessverre er det fortsatt slik at avstand er nødvendig for å få kontroll med smittespredningen. Det betyr ikke at vi ikke kan ha god kontakt med hverandre, være ute i julehandelen og gå på utesteder.

Vi gjør tiltakene det for dem som kan bli alvorlig syke. Vi gjør det i solidaritet med alle dem som jobber hardt i belastede intensivavdelinger. Og vi gjør det for at flest mulig kan gå på jobb og leve mest mulig normale liv.

Jeg vil understreke igjen at usikkerheten er der, og at det svært raskt kan bli behov for ytterligere tiltak. Det må vi si fra om, for vi har en situasjon i utvikling som vi følger time for time. Vi vil ikke nøle med nye tiltak etter råd fra helsemyndighetene.

Og med det gir jeg ordet videre til helseministeren.