Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

– Elever med milde symptomer skal ikke føle seg tvunget til å gå på skolen fordi de er redd for fravær. Dette vil si at elever med symptomer heller ikke behøver å dra til fastlegen for å dokumentere fraværet. Koronapandemien er ikke over og derfor må vi tilpasse fraværsreglene til den situasjonen vi nå står i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Reglene som regjeringen nå innfører er de samme som gjaldt frem til 11. oktober i år, og nesten hele forrige skoleår. Vi ser nå en økning av smitte i samfunnet, og også flere sykehusinnleggelser. Det er også ventet en økning av luftveissymptomer utover vinteren.

– Som kunnskapsminister er mitt mål at elevene skal være mest mulig til stede på skolen. Det er helt avgjørende for at de får sosial tilhørighet til klassen og den faglige oppfølgingen de trenger. Men fraværsreglene gjør det vanskelig for elevene å følge smittevernrådene og samtidig være mest mulig på skolen, og derfor er det nå riktig å gjeninnføre unntaket fra fraværsgrensen, understreker Brenna.

Kunnskapsministeren har fått klare råd fra skolesektoren om at fraværsreglene skaper store utfordringer både for elever og foresatte, og helsesektoren melder om at dette også er vanskelig for fastlegene.

– Det er viktig at helsetjenesten brukes til å gi nødvendig helsehjelp til de som faktisk trenger det. Fraværsreglene har skapt unødvendig press på fastlegene, i en allerede krevende periode med både pandemi og influensa. Med denne endringen vil fastlegene ha mer kapasitet og tid til de pasientene som virkelig trenger dem, sier helse– og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Kunnskapsministeren peker på at det er uheldig om et stort antall elever må ta kontakt med fastlegen sin for dokumentasjon selv om de ikke har behov for helsehjelp.

Etter de vanlige fraværsreglene må elevene dokumentere sykefraværet sitt. Ved å gjeninnføre de midlertidige fraværsreglene kan elever som har helserelatert fravær, bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra de foresatte.

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

– Vi legger bak oss en periode med stor belastning på skolene våre fordi pandemien har ført til merarbeid og raske skifter i regler. Jeg er opptatt av forutsigbarhet både for elevene og skolene, sier kunnskapsministeren.

Fakta om unntaket i fraværsreglene

Slik er fraværsgrensen til vanlig:

I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen. Fraværsgrensen er på 10 prosent av årstimetallet i faget, men rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom fraværsgrunnen gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde. Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen. Til vanlig skal fravær av helsegrunner ikke telle på fraværsgrensen dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson.

Unntaksregler:

Frem til 11. oktober dette skoleåret og nesten hele forrige skoleår (fra og med 24. august) gjaldt det unntaksregler for fravær av helsegrunner. Unntaket gikk ut på at det ved alt fravær av helsegrunner var tilstrekkelig dokumentasjon med egenmelding for myndige elever og foreldrebekreftelse for de under 18 år. Fravær av helsegrunner skulle dessuten ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær av helsegrunner inkluderte også covid-19-relatert fravær som testing og karantene.