Historisk arkiv

Inviterer til innspillsmøter om Norges vei ut av koronakrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen vil i tiden fremover invitere til en rekke innspillsmøter med ulike sektorer og næringer for å få innspill til hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen.

Statsministeren på det første dialogmøtet, som ble gjennomført 20. april med regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet.
Statsministeren på det første innspillsmøtet, som ble gjennomført 20. april med regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. Foto: Statsministerens kontor

− Vi er i ferd med å stabilisere oss og nå står vi foran den største jobben; hvordan få folk tilbake i jobb og bygge konkurransekraft etter hvert som krisen avtar. Derfor ønsker vi å få innspill fra ulike sektorer og næringer, sier statsminister Erna Solberg.

Det første møtet foregår mandag 20. april. Da leder statsministeren et ekstraordinært møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet, på Statsministerens kontor. De øvrige møtene vil foregå ved hjelp av videokonferanse. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer møteserien. Statsministeren vil delta på utvalgte møter:

  • Tirsdag 21. april: Industri, olje og energi
  • Fredag 24. april: Gründere
  • Mandag 27. april: Handels- og servicenæringen
  • Onsdag 29. april: Grønne initiativ og klimapådrivere

Informasjon om hvem som deltar på møtene og påfølgende pressetilgjengelighet vil bli sendt ut etter hvert. De øvrige møtene vil ledes av ulike statsråder, avhengig av tema. Departementene vil sende ut informasjon om disse møtene.

Priv. til red.:
Møtet i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet foregår på Statsministerens kontor mandag 20. april kl. 10.00. Det vil være mulig for en svært begrenset pool av fotografer å jobbe ved starten av møtet. Deltakere i poolen er NTB Scanpix og NRK eller TV2. Statsministerens kontor vil også publisere bilder til fri bruk på Flickr.

Etter møtet, ca. kl. 11.30, vil statsministeren, finansministeren og representanter for LO og NHO gi korte kommentarer til pressen og svare på spørsmål. Pressetilgjengeligheten blir ikke overført på nett-tv på www.regjeringen.no.

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av korona-viruset i befolkningen. Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Vi har derfor et svært begrenset antall plasser til mediene, og ber derfor om påmelding til smkinfo@smk.dep.no innen mandag 20. april kl. 09.30.

Vi kan ikke garantere at alle får plass. Vi forutsetter at frammøtte følger helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.

For akkreditert presse er oppmøte senest klokken 11.15. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekontakter er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no