Historisk arkiv

Endrer skjenkereglene etter Stortingets flertallsvedtak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stortingsflertallet ba tidligere i dag regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen. - Jeg mener at forslaget om å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig. Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt vedtok tidligere i dag følgende løse forslag nr. 73 fra stortingsrepresentant Siv Jensen: "Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering."

Helse- og omsorgsdepartementet følger nå opp Stortingets flertallsvedtak. Forslaget spesifiserer ikke hvilke tidspunkter alkoholserveringen skal skje innenfor. Departementet har derfor valgt å følge FHIs anbefaling fra 14. januar om å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar. Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

- Gjennom dette har Stortinget prioritert gjenåpning av alkoholservering. Det betyr at andre lettelser kan bli skjøvet ut i tid fordi det er summen av tiltakene som har effekt på smittespredningen, sier Høie.

Endringene skal gjennomføres så raskt som mulig, med ikrafttredelse midnatt natt til fredag 22. januar. Det gjør at kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale regler. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.

Internasjonal erfaring tilsier at skjenkesteder er et område med høy risiko for smittespredning.

- I Irland anbefalte ekspertene at restauranter og gastropuber ikke skulle åpnes opp for før jul. Regjeringen i Irland valgte å overprøve det faglige rådet, og det fremheves nå som en av mulige årsaker til at Irland gikk fra å være et av landene i Europa med lavest smitte før jul til det landet med høyest smitte i verden etter jul, sier Høie.