Forsiden

Historisk arkiv

Utlendinger med helsefaglig kompetanse skal få bidra under pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Koronasituasjonen krever ekstra bemanning i helse- og omsorgssektoren. Samtidig er det utlendinger i Norge med helsefaglig bakgrunn som ønsker å hjelpe, men som har en oppholdstillatelse som begrenser muligheten til å arbeide. Justis- og beredskapsdepartementet sørger nå for at disse kan bidra i arbeidet mot covid-19.

– Utlendinger som vil bidra i kampen mot covid-19, skal kunne gjøre det uten å bli hindret av begrensninger i oppholdstillatelsen sin. Vi har derfor besluttet at det skal gjøres unntak fra begrensningene for utlendinger som har kompetanse som helsepersonell, når arbeidet er i helse- og omsorgssektoren og er covid-19-relatert, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I mars–april 2020 ble personer med helsefaglig kompetanse oppfordret til å melde seg som reservepersonell i helse- og omsorgssektoren for å sikre driften i en krevende periode. Selv om situasjonen er mer oversiktlig nå enn i vår, gjelder fortsatt omfattende smitteverntiltak. Dette krever ekstra bemanning i helse- og omsorgssektoren. 

– Vi er fremdeles midt i en pandemi, og helse- og omsorgssektoren er under sterkt press. Mange ansatte har gjort en enorm innsats over flere måneder og flere opplever nå behov for avlastning og ekstra ressurser. Vi trenger all hjelp vi kan få for å bekjempe dette viruset, og det er svært positivt at også utlendinger med helsekompetanse kan bidra i arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Utlendingsmyndighetene har mottatt henvendelser fra utlendinger i Norge med helsefaglig kompetanse som har ønsket å bidra med arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under pandemien, men som har begrenset adgang til å arbeide i Norge. Det er fantastisk at de vil bidra, og nå sørger vi for at de kan det, sier justisministeren.

Dette gjelder bl.a. de følgende gruppene:

  • Studenter som tar utdanning innen helse- og omsorgsfagene. Studenttillatelsen gir bare adgang til å arbeide inntil 20 timer per uke.
  • Helsepersonell som har oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge, men hvor tillatelsen er begrenset til en viss stilling, sektor/bransje, arbeidstype eller arbeidsgiver, og hvor vedkommende i tillegg ønsker å jobbe med pandemi-relatert arbeid for andre arbeidsgivere.

 Det er en forutsetning at utlendingen har lovlig opphold i Norge.

G-31/2020 – Rundskriv om arbeid relatert til covid-19-pandemien i helse- og omsorgssektoren – unntak fra begrensninger i retten til å arbeide