75 millioner til pandemioppfølging for barn og unge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fylkeskommunene og de 42 kommuner som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien får nå til sammen 75 millioner kroner til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge.

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).  

Bevilgningen på 75 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt av Stortinget i juni, men det er først nå at det er klart hvilke kommuner som får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.  

Bevilgingen på 75 millioner kroner kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring. 

Pandemien forsterket forskjeller

Flere rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet.  

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare eleveneble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier Brenna.  

Kommune som får tilskudd 

Beløp 

Oslo 

12 226 221 

Bergen 

5 293 839 

Trondheim 

3 904 283 

Bærum 

2 847 964 

Stavanger 

2 939 971 

Kristiansand 

2 354 110 

Asker 

2 055 058 

Drammen 

1 993 236 

Lillestrøm 

1 886 440 

Sandnes 

1 874 075 

Fredrikstad 

1 552 840 

Nordre Follo 

1 392 222 

Sandefjord 

1 220 089 

Sarpsborg 

1 141 174 

Tønsberg 

1 075 714 

Skien 

1 033 287 

Ullensaker 

926 007 

Lørenskog 

919 461 

Indre Østfold 

896 792 

Øygarden 

881 519 

Haugesund 

719 325 

Askøy 

751 691 

Sola 

658 836 

Lier 

599 437 

Nittedal 

589 497 

Bjørnafjorden 

588 285 

Halden 

588 164 

Eidsvoll 

577 739 

Hamar 

552 040 

Gjøvik 

533 857 

Holmestrand 

498 703 

Lindesnes 

482 096 

Nes 

477 126 

Time 

476 398 

Klepp 

470 458 

Kristiansund 

449 608 

Rælingen 

441 608 

Ås 

440 638 

Nesodden 

431 183 

Vestby 

430 698 

Elverum 

412 878 

Øvre Eiker 

403 423 

Fylkeskommuner: 

Beløp 

Viken 

2 821 379 

Vestland 

1 323 177 

Oslo 

1 226 072 

Rogaland 

1 133 038 

Trøndelag 

1 020 818 

Vestfold og Telemark 

949 524 

Innlandet 

829 643 

Møre og Romsdal 

629 151 

Agder 

720 528 

Troms og Finnmark 

526 938 

Nordland 

521 831 

 

Private skoler som ligger i kommuner som mottar tilskudd vil også motta støtte etter elevtall. Totalt 158 private skoler mottar til sammen 3 309 909 kroner i denne tildelingen.