Historisk arkiv

Togpersonell på godstog fritas fra innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen likestiller togpersonell på godstog med flypersonell, og gjør derfor forskriftsendringer i covid-19-forskriften. Endringene innebærer at togpersonell på godstog får unntak fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden dersom personellet ikke forlater toget.

- Togpersonell på godstog, som starter arbeidet sitt i Norge og som reiser til et område med karanteneplikt uten at vedkommende forlater toget, vil med endringene bli unntatt innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dersom personellet forlater toget i et område med karanteneplikt, vil personellet være unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden dersom de:

  • i Norge testes for SARS-CoV-2 i løpet av det første døgnet de ankommer Norge, og
  • deretter testes hver sjuende dag, eller på døgn åtte, ni eller ti dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.

Personell på godstog som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt og ikke skal arbeide innenriks og transport, er også unntatt innreisekarantene i arbeidstiden, men har innreisekarantene på fritiden.

- For å holde hjulene i samfunnet i gang, er det avgjørende med effektiv transport av varer fra produsent til forbruker. Vi ser at covid-19 forskriften har vært uforholdsmessig inngripende for togpersonell i godstransport som krysser landegrensen. Da er det viktig at vi raskt kan endre forskriften, slik at vi både ivaretar hensynet til smittevern og hensynet til fremkommelighet for grensekryssende godstransport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Sikrer forsyninger til landet

Dersom reglene om innreisekarantene for togpersonell ikke justeres vil dette kunne føre til at godstogene blir innstilt, noe som vil gå ut over Norges forsyningssikkerhet.

- Togpersonell på grensekryssende godstog er svært viktige for å opprettholde forsyningssikkerheten til Norge. Spesielt er de sentrale for matdistribusjonen til Nord-Norge fordi togtransporten mellom Sør- og Nord-Norge går gjennom Sverige. Unntaket som nå innføres i Covid-19-forskriften, bidrar til at forsyningssikkerheten til denne landsdelen fortsatt blir ivaretatt på en god måte, sier næringsminister Iselin Nybø.