Historisk arkiv

Regjeringen har besluttet en geografisk omfordeling av vaksiner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid får om lag 60 % økning i andel doser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

- Den viktigste grunnen til at regjeringen går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere. Det vil komme alle til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I forrige uke besluttet regjeringen å gå inn for geografisk omfordeling, men kun under forutsetning av at kommunene som må avgi vaksinedoser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å ta igjen vaksinasjonen i slutten av juli. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å undersøke dette med kommunene. Helse- og omsorgsministeren hadde møte med statsforvalterne 19. mai, og den endelige beslutningen om omfordeling ble tatt i etterkant av dette møtet.

Et flertall av kommunene melder at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien, selv om det kommer til å bli krevende.

- Flere av statsforvalterne sa til meg i dag: "Det blir tøft, men hvis vi må greie det, skal vi greie det." Jeg er både imponert og takknemlig for at kommunene som får en enda mer krevende jobb i juli viser en så stor solidaritet med de kommunene som har vært hardest rammet av pandemien, sier Høie.

De store vaksineleveransene i tiden fremover gjør at tempoet i vaksinasjonen vil øke i alle kommuner.

- Vaksineringen vil ikke til å stoppe opp noe sted. Men den kommer til å skje raskere i de prioriterte kommunene, sier Høie.

Legger justert liste til grunn
FHI har gitt anbefalinger til regjeringen om hvilke kommuner som i juni bør få en økt andel doser, hvilke som bør få en uendret andel og hvilke som bør få en lavere andel. Regjeringen ba om en fornyet vurdering i lys av utviklingen den siste tiden, og mottok en justert liste over kommuner fra FHI 14. mai. Det er den justerte listen fra FHI regjeringen legger til grunn for geografisk omfordeling.

Omfordelingen forventes å kunne starte i uke 23. De 24 prioriterte kommunene vil få om lag 60 prosent større andel førstedoser enn de opprinnelig skulle ha fått, frem til alle innbyggerne over 18 år har fått tilbud om vaksine. Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog som allerede er prioritert, får en økning på om lag 40 prosentpoeng.

Beslutningen innebærer at 309 kommuner får en andel førstedoser som er om lag 35 prosent mindre i gjennomsnitt enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker.

- Vi må skape mest mulig forutsigbarhet for kommunene i det videre vaksinasjonsprogrammet og se på løsninger for å hjelpe de kommunene som har meldt om de største problemene i innspurten, sier Høie.

Regjeringen vil derfor:

  • gi FHI i oppdrag å sørge for at kommunene får størst mulig forutsigbarhet for vaksineringen i sommer.
  • gi oppdrag til Helsedirektoratet, FHI og statsforvalterne om å følge opp kommunene som har meldt fra om at de har problemer med å håndtere etterslepet i vaksinasjonen, og foreslå hvordan de kan hjelpe til.
  • gi Statsforvalteren i Oslo og Viken (der 23 av de 24 prioriterte kommunene ligger) i oppdrag å gå i dialog med kommunene, for å undersøke om de kan hjelpe kommuner som har problemer med å vaksinere innbyggerne sine i juli/august, eksempelvis ved å tilby dem hjelp fra eget helsepersonell.

Kommuner som vil få en større andel doser:

Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad

Halden

Indre Østfold

Lier

Lillestrøm

Lørenskog

Nannestad

Nesodden

Nittedal

Nordre Follo

Oslo

Rakkestad

Rælingen

Råde

Sarpsborg

Skien

Ullensaker

Vestby

Ås

 

Kommunene som vil få tildeling i tråd med befolkningsstørrelsen (nøytrale kommuner):

Aurskog-Høland

Bamble

Bergen

Frogn

Færder

Gjerdrum

Holmestrand

Horten

Hurdal

Kongsberg

Kristiansand

Lunner

Marker

Moss

Nes

Porsgrunn

Ringerike

Sandefjord

Skiptvet

Stavanger

Trondheim

Tønsberg

Øvre Eiker