Historisk arkiv

Globalt samarbeid om helse er samarbeid om verdiskaping og trygge jobber

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Smitteoppblomstringen de siste ukene har økt usikkerheten om vekstutsiktene i hele Europa. Å få kontroll på smitten er det viktigste vi kan gjøre for å legge til rette for at den økonomiske gjeninnhentingen fortsetter. Et globalt samarbeid om covid-19-vaksiner og medisinsk utstyr, vil derfor være et viktig bidrag til verdiskaping og trygge jobber i hele verden.

Det var hovedbudskapet fra finansminister Jan Tore Sanner (H) da han i dag møtte sine europeiske kolleger for å utveksle erfaringer og synspunkter på hvordan vi best håndterer den økonomiske krisen som pandemien skaper.

Norge er blant landene som leder det såkalte ACT-A-samarbeidet (The Access to Covid-19 Tools Accelerator). Målet er å få på plass finansieringen som trengs for å fremskynde utvikling, produksjon og sikre hele verden lik tilgang på tester, behandling og vaksiner mot Covid-19.

Finansieringsbehovet er anslått til 38 milliarder amerikanske dollar innen utløpet av 2021. Av dette gjenstår det fortsatt å få på plass 28,4 milliarder dollar, hvorav 4,5 milliarder må på plass i 2020.

I innlegget, som Sanner holdt på vegne av de fire EFTA-landene, takket han for det gode samarbeidet med EU og oppfordret til å støtte globale samarbeidsinitiativ, som ACT-A. Videre understreket han viktigheten av de økonomiske tiltakene som er innført i møte med den økonomiske krisen. Han påpekte at særlig finanspolitikken vil spille en viktig rolle også fremover, og at det blir viktig å finne riktig balanse i de finanspolitiske tiltakene for å unngå å motvirke nødvendig omstilling mot en grønnere og mer digitalisert økonomi.

Møtet er det årlige møtet mellom finansministrene i EU og EFTA der økonomiske spørsmål av felles interesse diskuteres. Møtet holdes i tilknytning til møte i EUs råd av finans- og økonomiministre (ECOFIN).