Historisk arkiv

Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

– Foreldre skal slippe å bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp når de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Vi følger situasjonen forløpende og er forberedt på å gjøre raske endringer i reglene dersom det er behov for det, sier han.  

Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Denne kvoten må brukes opp først. Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager. 

– Samtidig er det viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i den situasjonen vi er i nå. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det, sier arbeids- og sosialministeren.  

Dersom kvoten er brukt opp gjelder følgende: be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.  

Omsorgsdager

 • Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager; 
  - 10 dager per forelder per kalenderår 
  - Mer enn to barn: 15 dager per forelder 
  - Hver forelder får 10 dager ekstra for sykt/funksjonshemmet barn med økt risiko for fravær  
  - Den som er alene om omsorgen får dobbel kvote 
 • Omsorgsdagene skal dekke fravær fra jobb når barn eller barnepasser er syk. I forbindelse med koronapandemien skal omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stenginger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Foreldre kan overføre omsorgspengedager seg imellom dersom skolen eller barnehagen er stengt. 
 • Foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med kan få omsorgspenger ut over kvoten. Behovet må bekreftes av lege. 

Mer om omsorgsdager