Historisk arkiv

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Det aller viktigste er at folk over 65 år får en oppfriskningsdose så fort som mulig.

– Pandemien er ikke over, men den er i en ny fase. Vi må lære oss å leve med smitten. Fordi vi har vaksiner, kan vi nå tåle mer smitte i samfunnet. På den ene siden skal vi unngå overfylte sykehus og at helsevesenet blir overbelastet. På den andre siden skal folk få leve så normalt som mulig. Vi må hele tiden finne den riktige balansen i tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Nå øker smitten. Helse- og omsorgstjenesten er under press, både i kommunene og på sykehus. Regjeringen innfører derfor nasjonale tiltak for å beholde kontroll.

– De som har tatt en oppfriskningsdose, har betydelig lavere risiko for å bli innlagt på sykehus. Det aller viktigste tiltaket nå, er at folk tar imot de dosene de får tilbud om, sier Støre.

Regjeringen innfører flere nye tiltak. Tiltakene gjelder fra 1. desember, og anbefalingene gjelder fra nå. De gjelder inntil videre, og er basert på råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI.

Nye nasjonale tiltak

Vi innfører nå to nye regler:

  • Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen.) Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.

  • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Vi kommer med noen nye, nasjonale anbefalinger:

  • Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  • I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
  • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

– Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak. Kommunene bør samordne seg regionalt når det er behov for det, sier helseminister Ingvild Kjerkol. 

Kommunene får plikt til å tilby lett tilgjengelig vaksinetilbud

Regjeringen ber nå kommunene sette opp tempoet i vaksineringen. Kommunene må ha et vaksinasjonstilbud som ikke krever at man må bestille time. Det skal også være mulig å vaksinere seg også utenfor vanlig kontortid. Det kan være for eksempel drop-in-tilbud utenom vanlig arbeidstid eller hjemmevaksinering.

– Flere kommuner har hatt mange gode og kreative løsninger for å gjøre det lettere for folk å ta imot vaksiner. Nå kommer en forskrift for å sikre et mest mulig tilgjengelig vaksinetilbud. Vi vil også opprette en nasjonal vaksinasjonstelefon som kan svare på faglige og praktiske spørsmål på ulike språk, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen har bedt kommunene om å tilby oppfriskningsdose til alle som er 45 år og eldre når alle som er 65 år og eldre har fått tilbud. Også alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten skal få tilbud om oppfriskningsdose.

– Det viktigste tiltaket i dagens situasjon er at alle over 65 år så raskt som mulig får en oppfriskningsdose. Det vil redusere behovet for mer inngripende tiltak betraktelig. Vaksine er veien ut av pandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen planlegger for at hele den voksne befolkningen kan få en oppfriskningsdose før påske.  Det betyr at kommunene må planlegge for å sette 400 000 doser per uke.

Revidert strategi- og beredskapsplan

Regjeringen reviderer strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien.

– Dette er en strategi som legger opp til fortsatt god beredskap og rom for rask innstramming for å bevare kontrollen på pandemien. Det innebærer at vi må tilpasse hverdagen vår til utviklingen i pandemien, sørge for at det er kapasitet i helsetjenesten og ivareta økonomien vår og arbeidsplasser, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det overordnede målet i strategien er nå å beholde kontrollen på pandemien, slik at den ikke fører til for stor sykdomsbyrde og for stor belastning på kapasiteten i kommunehelsetjenesten og i sykehusene. Barn og unge skal skjermes i størst mulig grad, offentlige tjenester skal ytes på et forsvarlig nivå, og økonomien skal beskyttes. Beredskapsnivået vil opprettholdes som i dag ut april neste år.

--

Oppdatering 30.11.2021 kl. 21:10: Ordlyden i beskrivelsen av det første nasjonale tiltaket er endret.