Statsministerens innlegg på pressekonferanse om nye koronatiltak

Jeg har akkurat holdt en grundig redegjørelse på Stortinget. På denne pressekonferansen vil jeg begynne med å oppsummere det viktigste av budskapet fra regjeringen.

Overskriften er at denne pandemien er ikke over.
Men den er over i en ny fase.  

Vi må lære oss å leve med viruset.

Oppgaven vår er å kontrollere, slik at vi har kontroll med sikkerheten i helsevesenet vårt. Og at vi kan unngå nedstengning.

Vaksinedekningen i Norge er god.

Derfor tåler vi mer smitte i samfunnet nå enn tidligere i pandemien.

Men, som vi vet og har lært, så vi tåler ikke for mange pasienter på sykehus samtidig, eller for stor belastning på kommunale helse- og omsorgstjenester.

Målet vårt er å beholde kontrollen over pandemien.

På den ene siden handler det om å unngå overfylte sykehus og for stor belastning på helsevesenet.

På den andre siden å unngå ny nedstengning.

Så oppgaven med kontroll er å finne balansen mellom disse to.

Nå øker smitten i Norge.

Flere legges inn på sykehus.

Flere trenger intensivbehandling.

Men det er interessant å se at om smitten øker, så følger ikke innleggelsene samme takt og rytme slik de gjorde før, fordi vaksinen beskytter.

Den nye virusvarianten omikron skaper usikkerhet.

Jeg vil understreke at vi følger denne situasjonen, sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, time for time, for å få informasjonen vi trenger for å vurdere spesielle tiltak tilpasset den situasjonen.

Samtidig er vårt aller viktigste verktøy for å bevare kontroll vaksinen.

Jeg har derfor en innstendig oppfordring.

Til dere som ikke har tatt vaksine: Ta den.

Til dere som får tilbud om oppfriskningsdose: Ta den.

Mye tyder på, fra den kunnskapen vi har, at tredje dose er svært effektiv og at den virker raskt.

Det aller viktigste nå, er at dere som er over 65 år takker ja til den tredje dosen.

Det er den mest sårbare gruppen.

Får vi ytterligere opp dekningen her – dette er en gruppe som har vaksinert seg veldig godt med dose en og to og er langt oppe på nittitallet i vaksinegrad.

Hvis de vaksinerer seg med en tredje dose får det betydning for presset på helsetjenesten.

Etter at alle over 65 år har fått tilbud – og det skjer nå i alle kommuner – ber regjeringen kommunene tilby oppfriskningsdose til dem over 45 år.

Altså gå løpende videre til denne gruppen.

Regjeringen har bedt kommunene skru opp tempoet i vaksineringen. Vi forskriftsfester dette nå.

Målet er at vi før påske har vaksinert hele den voksne befolkningen, også de under 45, med den tredje dosen.

Det krever en kraftig oppskalering av vaksineaktiviteten i kommunene. Det er på gang. Og budskapet fra regjeringen til kommunene er at staten tar regningen for den viktige jobben de gjør.

Vi vet kommune er gode på dette. De har gjort det før. Så den mobiliseringen av frivillige, av pensjonister, av helsepersonell som kan jobbe videre uten å få avkortet sine rettigheter, studenter og andre som stiller opp.

Mye kreativitet. Det må vi nå utløse.

Så, selv om vaksinering er det viktigste tiltaket for å beholde kontrollen, og vaksinering er altså et nasjonalt tiltak, så er vi i en situasjon hvor vi trenger andre nasjonale tiltak.

Vi må stramme noe til uten å stenge ned.

Vi innfører to nye regler:

Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Vi kommer med tre nye, nasjonale anbefalinger:

Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Vi innfører også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

Og det er en viktig anbefaling nå når vi går inn i julehandelen og hvor det er mange mennesker ute på byen for å handle.

I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig å teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten.

Det skjer for eksempel her i Oslo med en kraftig intensivering av testing.

Regjeringen vil dessuten be kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten, om å vurdere økt brukt av hjemmekontor.

Det understreker betydningen av at kommunene er i front i dette arbeidet. Situasjonen i kommunene varierer. Og hvis vi skal – og det skal vi – fortsatt være forholdsmessige, så er det viktig at kommunene tar beslutningen tilpasset den situasjonen de står i.

Og til slutt mener regjeringen mener at disse tiltakene vi har lagt fram i dag er tilstrekkelige for å beholde kontrollen på pandemien.

Men jeg vil understreke at vi vil komme med strengere tiltak dersom det blir nødvendig. Og vi gjør det i nær kontakt med de som gir oss gode råd, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som også kan trekke på bred erfaring fra andre land.

Vi er med vaksinen udelt bedre stilt med beskyttelse enn vi var for snart to år siden. Og igjen så er målet å kunne kontrollere denne smittesituasjonen gjennom vinteren. Målet er at vi kommer til påske og har en befolkning som har fått tredje dose med vaksine.

Og med det åpner jeg for spørsmål.