Forsiden

Historisk arkiv

Forhøyet dagpengesats ut året

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats, og vil fremme forslag til budsjettvedtak for Stortinget slik at ordningen forlenges ut året.

– Det har fra første stund vært klart at forhøyet dagpengesats er et midlertidig tiltak. Stortinget har vedtatt at ordningen skal gjelde til 31. oktober, men vi har også sagt at vi hele tiden må vurdere tiltakene basert på hvor hvordan situasjonen utvikler seg, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Og fortsetter: Vi forlenger den midlertidige dagpengeordningen ut året. Det gir større forutsigbarhet for de som mottar dagpenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den midlertidige ordningen innebærer at dagpengesatsen opp til 3G er forhøyet til 80 prosent. Utover dette er nivået på 62,4 prosent, som vanlig.

– Regjeringens viktigste jobb ved siden av å håndtere smittesituasjonen, er arbeidsplassene våre. Vi må skape mer og inkludere flere. Derfor har vi både gitt støtte til næringslivet gjennom koronakrisen, men også gjort det enklere for mottakere av dagpenger å få påfyll av kompetanse. Regjeringen kommer fortsatt til å følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, sier arbeids- og sosialministeren.