Bare de med symptomer skal teste seg

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen går bort fra anbefalingen om at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør teste seg etter nærkontakt med en smittet. Nå skal voksne teste seg kun ved symptomer, mens barnehagebarn og elever slipper dette. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl.10.00.

 –All den tid omikron for de aller fleste ikke gir alvorlig sykdom, går vi nå bort fra anbefalingen om at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør teste seg. Voksne som har symptomer, skal fortsatt teste seg, mens barnehagebarn og elever slipper, sier helse – og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Etter hvert vil regjeringen vurdere om man skal gå over til såkalt klinisk testing, der det vil være helsetjenesten som vurderer hvem som skal testes, slik det er for andre infeksjonssykdommer.

Ved kommunale helseinstitusjoner og sykehus der covid-19 vil medføre en stor risiko, kan man lokalt vurdere å gjennomføre jevnlig testing av ansatte og pasienter. Man kan også vurdere å teste besøkende i enkelte avdelinger med spesielt sårbare pasient- og brukergrupper.

Går bort fra smittesporing

Frem til i dag har det vært opp til den smittede selv å varsle sine nærkontakter. Dette går man nå bort fra. Smittesporing kan likevel være aktuelt i kommuner som opplever utbrudd for eksempel på kommunale institusjoner.

–Med så mange smittede, blir smittesporing mindre viktig. Det viktigste nå er at de som er syke holder seg hjemme og at vi jobber sammen for å beskytte de som er i risikogruppene, sier Kjerkol.

Normalt er personer i risikogruppene godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de er vaksinert. De med høy risiko for alvorlig sykdom bør rådføre seg med legen sin om risiko og om det er nødvendig å skjerme seg i perioder med mye smitte.

–Det er likevel viktig ikke å isolere seg, men fortsette med noe sosial kontakt, sier Kjerkol.

Isolasjonsplikt erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme

Frem til nå har smittede hatt plikt til å isolere seg ved positiv test. Den smittede har blant annet hatt krav om å holde minst to meters avstand til andre husstandsmedlemmer og bruke eget bad når det har vært mulig.

Regjeringen vil nå erstatte dette med en anbefaling om å holde seg hjemme i fire døgn og ikke gå tilbake på jobb før man har vært feberfri i minst 24 timer. Det er imidlertid ikke lenger behov for at man har eget bad eller holder seg borte fra andre husstandsmedlemmer.

–Isolering er et inngripende tiltak og det er ikke lenger forholdsmessig å beholde dette i dagens situasjon. For å begrense videre smitte i denne perioden med mye smitte, er det fortsatt behov for å ha en anbefaling om å holde seg hjemme i fire dager etter positiv test, sier Kjerkol.

Barn i barnehage og skoleelever anbefales å holde seg hjemme hvis de er syke, men behøver ikke å teste seg. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer. Dette vil bidra til å få ned fraværet hos foreldre og foresatte.

–Barn og unge blir i liten grad alvorlig syke og vi bør så langt det er mulig skjerme dem fra belastingen det er å være borte fra venner, skole og fritidsaktiviteter, sier Kjerkol.