Forsiden

Historisk arkiv

Avvikler nasjonal ventekarantene fra og med 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen avvikler ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene.

Tidligere i vår innførte regjeringen en nasjonal ordning for ventekarantene. Ventekarantenen gjelder personer som deler bolig med en som er i smittekarantene, i påvente av negativ test eller utløp av karantene. Dette tiltaket innebærer en stor byrde for mange og anses å ha liten effekt for å hindre smittespredning slik smittesituasjonen er nå.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler derfor at ordningen med ventekarantene avvikles, og regjeringen støtter dette.

Ventekarantenen avvikles derfor fra midnatt, natt til 1. juli. Personer som allerede er i ventekarantene kan gå ut av karantene på dette tidspunktet.

Kommunene kan selv innføre lokal ventekarantene dersom de anser det som nødvendig, slik tilfellet var før ordningen med nasjonal ventekarantene trådte i kraft 29. mars.