Ekspertgruppe leverte forslag for å endre norske helseforskjeller

I Norge lever de med lengst utdanning 5-6 år lengre enn de med kortest utdanning, og de sosiale helseforskjellene blir stadig større. Regjeringen satte derfor ned en ekspertgruppe i 2023 som skulle utrede kostnadseffektive tiltak for å gjøre det enklere å velge sunt. I dag la gruppa frem sine forslag for helse- og omsorgsministeren.

– Det er store og voksende sosiale ulikheter når det kommer til kosthold og det er viktig at vi setter inn tiltak som kan bidra til å utjevne de sosiale forskjellene. Vi vet at usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft. Derfor er denne rapporten viktig for oss, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Jobber for å utjevne sosiale helseforskjeller

Kjerkol viser til Helsedirektoratets rapport om utviklingen i norsk kosthold (helsedirektoratet.no) som kom i fjor, og sier vi er et stykke unna målene i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (helsedirektoratet.no).

– Forbruket av frukt og bær går ned, det samme gjør forbruket av fisk og sjømat, mens inntaket av grønnsaker og grove kornprodukter er stabilt. Virkemidlene vi har valgt ser ikke ut til å stanse økningen i sosiale helseforskjeller og ulikhet i levealder etter inntekt og utdanningsnivå. Da må vi som samfunn legge til rette for å ta sunne valg, forteller hun.

Har kommet med grep

Hun fremhever at regjeringen allerede har tatt grep.

– Vi har satt i gang arbeidet med å vurdere hvordan vi kan beskytte barn og unge bedre mot markedsføring av usunn mat og drikke, sier hun.

Regjeringen vurderer også hvordan vi kan begrense bruken av energidrikker blant barn og unge, og følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å innføre en 16-års aldersgrense for kjøp og salg av energidrikker.

Videre vurdering av tiltak

Kjerkol takker ekspertgruppen og leder Geir Sverre Braut for å ta på seg den store oppgaven med rapporten.

– Nå skal vi lese rapporten fra ekspertutvalget, slik at vi kan vurdere hvilke tiltak vi kan prioritere fremover for å nå målsetningene i folkehelsemeldinga.

Nett-tv Ekspertutval overrekker rapport om kosthald til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Se sendingen her

Se sendingen her