Høring - endring i matloven (forskriftshjemmel for å fremme helse)

Helse- og omsorgsdepartementet, sender med dette på høring forslag til endring i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Forslaget innebærer å innta en ny forskriftshjemmel i § 10 nytt tredje ledd om merking, presentasjon, reklame og markedsføring av næringsmidler. Endringen skal bidra til å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlag for å fastsette forskriftsregler begrunnet i hensynet om å fremme helse, for å unngå usikkerhet om rettsgrunnlaget for forskriftsregler om begrensninger i markedsføring av usunn mat og drikke – som nå er under utredning.

Status: På høring

Høringsfrist: 09.04.2024

Vår ref.: 24/51

Endringen skal bidra til å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlag for å fastsette forskriftsregler begrunnet i hensynet om å fremme helse, for å unngå usikkerhet om rettsgrunnlaget for forskriftsregler om begrensninger i markedsføring av usunn mat og drikke – som nå er under utredning.

Elementene som inngår i forslaget anses allerede å være dekket av gjeldende hjemmelsgrunnlag i matloven. Departementet mener imidlertid at det er hensiktsmessig å foreslå en tydeligere forskriftshjemmel i matloven knyttet til markedsføring av næringsmidler. Dersom høringsinstansene mener at dette ikke er nødvendig, i lys av rammene i gjeldende rett, ber departementet om tilbakemelding om det.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 9. april 2024.

Med hilsen 

Bodil Blaker (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

Sandra Lárudóttir Gjernes
seniorrådgiver

Akademikerne
Animalia
Annonsørforeningen (ANFO)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Baker- og Konditorbransjens Landsforening
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD)
Candyking Norge AS
Coca-Cola Norge AS
COOP Norge SA
Dagligvareleverandørenes Forening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Diabetesforbundet
Diplom-Is AS
Dolly Dimple's
Dr. Oetker Norge AS
Fast Candy
Fjordland AS
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)
Foreningen for hjertesyke barn
Forskerforbundet
Galleberg AS
Grans Bryggeri AS
Hansa Borg Bryggerier AS
Helsedirektoratet
Hennig-Olsen Is AS
Hval Sjokoladefabrikk ASA
Isbjørn-Is AS
Juristforbundet
Kavli Norge
KiMs Norge AS
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kostforum
Kreativt Forum
Kreftforeningen
Landets fylkeskommuner
Landets statsforvaltere
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets universiteter
Landsforningen for overvektige
Lerum Fabrikker AS
LHL
LHL Hjerneslag Ung
LO
Mack Bryggeri
Mage- tarmforbundet
Mattilsynet
Mediebedriftenes Landsforening
Mills AS
Mondelez
Maarud AS
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NHO Mat og Drikke
NHO Reiseliv
NHO sentralt
NHO Service og Handel
Nidar AS
Nofima
Nordisk Kellogg's Norge
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Forskningsråd
Norgesgruppen
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norgesmøllene AS
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk forening for ernæringsvitenskap
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Opplysningskontoret for brød og korn
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Opplysningskontoret for meieriprodukter
Orkla Foods
Oskar Sylte Mineralvannfabrikk
Peppes Pizza AS
Pepsico Nordic Norway AS
Procordia Food AB
Red Bull Norway AS
Redd barna
Regelrådet
Reitan AS
Rieber & Søn ASA
Ringnes AS
Roma Mineralvannfabrikk AS
Sametinget
Santa Maria Norge AS
Sjømatbedriftene
Sjømat Norge
Sweet Mint
Synnøve Finden AS
Sørlandschips
Tine
Tolletaten
Virke
Yummy Heaven
Aass Bryggeri