Arbeidskonflikter i staten: Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp

Til innholdsfortegnelse

Innledning

Dette dokumentet skal være til hjelp for arbeidsgiverne i staten ved eventuelle arbeidskonflikter, både ved eventuelt brudd i hovedtariffavtaleforhandlingene og i forbindelse med revisjon av hovedtariffavtalen. Disse retningslinjene bygger på lov- og avtalebestemmelser som gjelder ved arbeidskonflikter i staten, og dekker fasene før, under og etter arbeidskonflikter. Kapittel 1 inneholder hovedsakelig en oversikt over regelverket om arbeidskonflikter. Kapittel 2 og 3 inneholder i hovedsak informasjon og veiledning om situasjonen før, under og etter arbeidskonflikter.

Ved brudd i forbindelse med hovedtarifforhandlingene, eller ved revisjon av hovedtariffavtalen, gir Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ut en personalmelding (PM) om ”Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse. KDD og hovedsammenslutningene inngår egne avtaler som regulerer ulike spørsmål i forbindelse med en eventuell arbeidskonflikt (streik). Informasjon vil være tilgjengelig på departementets nettside: regjeringen.no/kdd

”Arbeidskonflikter i staten” ble første gang gitt ut i 1990. Retningslinjene er senere revidert flere ganger. Det vises spesielt til at det i 2014 ble gjort endringer basert på erfaringer og tilbakemeldinger i forbindelse med streiken i 2012.

Nåværende retningslinjer er revidert i 2017 basert på erfaringer fra hovedtariffoppgjøret i 2016, etter revisjon av hovedavtalen i 2016, og på grunnlag av statsansatteloven som trådte i kraft 1. juli 2017.

Arbeidsgiverpolitisk avdeling i KDD er faglig ansvarlig for disse retningslinjene.

Til forsiden