Omstilling i staten

Mange statlige virksomheter står oppe i - eller foran - omfattende omstillingsprosesser, som kan få større eller mindre konsekvenser for de tilsattes arbeidssituasjon. Her finner du retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser og mal for omstillingssavtale.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har i samråd med hovedsammenslutningene utarbeidet:

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har ansvaret for arbeidsmiljlølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, mens DFD har ansvaret for statsansatteloven og tjenestetvistloven.

Statens arbeidsgiverportal og Statens arbeidsstøtte i DFØ gir veiledning:

  • om arbeidsrettslige spørsmål,
  • regelverket som gjelder for medbestemmelse i forbindelse med omstilling i staten, og
  • veiledning om de personalpolitiske rammebetingelsene for omstilling som gjelder i staten.
  • Spørsmål om fortrinnsrett

På Statens arbeidsgiverportal finnes også skjemaer for:

Statens arbeidsgiverportal

Veiledning for arbeidsgivere, HR og ledere,
se Statens arbeidsgiverportal (DFØ)