Omstilling i staten

Arbeidsgiverpolitisk avdeling skal være rådgiver og støttespiller i statlige omstillingsprosesser, og har et særlig ansvar for å gi bistand til fagdepartementene på dette feltet. På denne siden finnes også maler som kan benyttes for kompetansekartlegging, individuell samtale og stillingsbeskrivelse, i tillegg til en standard overtallighetsattest.

Retningslinjer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Retningslinjene orienterer om hvilke rammebetingelser som finnes i omstillingsarbeidet, gir oversikt over hvilke virkemidler som kan benyttes i omstillingsarbeidet og orienterer om hvordan virkemidlene kan brukes.

Omstilling i staten

Mange statlige virksomheter står oppe i - eller midt foran - omfattende omstillingsprosesser, som kan få større eller mindre konsekvenser for de tilsattes arbeidssituasjon.

Spørsmål og svar om fortrinnsrett

Her får du svar på spørsmål om hva fortrinnsrett er, hvilke stillinger det kan hevdes fortrinnsrett til, hvordan søke stilling ved hjelp av fortrinnsrett m.m.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo