Hovedavtalen i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Partene er enige om at avtalen gjelder til og med 31. desember 2022

Avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.

Les dokumentet

Arbeidsgiverpart i avtalen er ” det departement som statens lønnssaker hører under ”, for tiden Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I avtalen omtales KMD som ” Departementet ”. Andre departementer omtales som ” fagdepartem ent ” eller ” et departement ”.

Når det i hovedavtalen er gjort henvisninger til lovbestemmelser er dette gjort for å skape sammenheng i teksten og for å gjøre dem lettere tilgjengelig for brukeren. Henvisningene er ikke ment å skape rettigheter eller forpliktelser for partene utover det som følger direkte av lovene selv.