Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Revidert november 2018

Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene.

Les dokumentet

Retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser finnes kun digitalt. Det er mulig å laste ned pdf-versjon og trykke opp selv.

På Arbeidsgiverportalen til Difi finner du verktøy du trenger i en omstilling.

Difi svarer på spørsmål om retningslinjene. Kontakt Difis veiledningstjeneste eller finn svar på spørsmål på arbeidsgiverportalen.