Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Revidert november 2018

Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene.

Les dokumentet

På Arbeidsgiverportalen til Difi finner du verktøy du trenger i en omstilling.