Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Revidert 2015

Retningslinjene orienterer om hvilke rammebetingelser som finnes i omstillingsarbeidet, gir oversikt over hvilke virkemidler som kan benyttes i omstillingsarbeidet og orienterer om hvordan virkemidlene kan brukes. Retningslinjene skal også orientere om hvilke prosesser som skal og kan iverksettes i fornyingsarbeidet, og i større og mindre omstillingsprosesser. Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av KMD i samråd med hovedsammenslutningene. Dette er syvende utgave av retningslinjene, revidert i 2015.

Heftet er under revisjon.

Mal for omstillingsavtale er revidert med virkning fra 17. februar 2017. Heftet i pdf-format er ikke oppdatert med ny mal. 

Med virkning fra 1. mars 2016 er det gjort endringer i ventelønnsordningen, jf. punkt 5.8. i heftet. For mer informasjon, se PM-2016-1

På Arbeidsgiverporatlen til Difi finner du verktøy du trenger i en omstilling.