Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Revidert 2015

Retningslinjene orienterer om hvilke rammebetingelser som finnes i omstillingsarbeidet, gir oversikt over hvilke virkemidler som kan benyttes i omstillingsarbeidet og orienterer om hvordan virkemidlene kan brukes. Retningslinjene skal også orientere om hvilke prosesser som skal og kan iverksettes i fornyingsarbeidet, og i større og mindre omstillingsprosesser. Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av KMD i samråd med hovedsammenslutningene. Dette er syvende utgave av retningslinjene, revidert i 2015.

Les dokumentet

Mal for omstillingsavtale er revidert med virkning fra 17. februar 2017. Heftet i pdf-format er ikke oppdatert med ny mal. Heftet vil bli oppdatert høsten 2017 som følge av ny lov om statens ansatte med ikrafttredelse 1. juli 2017.

Med virkning fra 1. mars 2016 er det gjort endringer i ventelønnsordningen, jf. punkt 5.8. i heftet. For mer informasjon, se PM-2016-1