Hovedavtalen i staten

Dette er en avtale om medbestemmelse i staten. Avtalen er inngått mellom daværende Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Det er gitt kommentarer fra departementet til avtalen, se fotnoter.

Les dokumentet

Gjelder fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2025

Arbeidsgiverpart i avtalen er ”det departement som statens lønnssaker hører under”, for tiden Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). I avtalen omtales DFD som ”Departementet”. Andre departementer omtales som ”overordnet departement ” eller ”departement”.

Når det i hovedavtalen er gjort henvisninger til lovbestemmelser er dette gjort for å skape sammenheng i teksten og for å gjøre dem lettere tilgjengelig for brukeren. Henvisningene er ikke ment å skape rettigheter eller forpliktelser for partene utover det som følger direkte av lovene selv.

Se PM-2022-24: Hovedavtalen i staten, som gjengir vesentlige endringer i avtalen (lovdata.no).

Se publikasjon H-2537 med avtaletekst og PM-2022-24.
Pdf-format. Sideformat: A5.