Statsforvaltning og karantenelov

Karantenelovens formål er å bidra til å sikre tilliten til forvaltningen og tilliten til det politiske systemet. Loven gir regler om karantene og saksforbud når politikere i et departement samt embetsmenn og statsansatte i statsforvaltningen tiltrer stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet. Loven gir også regler om restriksjoner når politikere i et departement tiltrer et embete eller en stilling i et departement.

Politikeres overgang til stilling mv. utenfor statsforvaltningen

Politikere i departementene og ved Statsministerens kontor (SMK) kan bli ilagt karantene og/eller saksforbud i forbindelse med at de slutter som politikere for å tiltre stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet.

Embetsmenn og statsansattes overgang til stilling mv. utenfor statsforvaltningen

Når embetsmenn og statsansatte går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet kan de bli ilagt karantene og saksforbud i forbindelse med overgangen. Slike overganger reguleres av karanteneloven kapittel 4.

Politikeres overgang til stilling i departementene

Når en statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver går over til embete eller stilling i departementene kan de bli ilagt restriksjoner i forbindelse med overgangen. Slike overganger reguleres av karanteneloven kapittel 3.