Veileder til karanteneloven

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte

Denne veilederen omhandler embetsmenns og statsansattes overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet (veilederen del 2), samt statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som går over til embete eller stilling i et departement (veilederen del 3). Når statsråder,statssekretærer og politiske rådgivere går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet, avgjør Karantenenemnda om politikeren skal ilegges karantene og saksforbud.

Les dokumentet

Se også nynorsk versjon av veilederen: