Tidligere avtaleperioder

Inkluderende arbeidsliv

Her finner du dokumenter og informasjon om tidligere IA-perioder.

Avtaleperioden 2010-2013

Organisering og mål for IA-samarbeidet 2010-2013

IA-dokumenter 2010-2013

Her finner du referater, dokumenter, rapporter og evalueringer fra IA-perioden 2010-2013

Forhandlinger om ny IA-avtale 2010 

Vinteren 2010 forhandlet regjeringen og partene i arbeidslivet om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Her er en kort beskrivelse av bakgrunnen og videre prosessen.

Avtaleperioden 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Avtaleperioden 2001-2005

Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv - 2001-2005

IA-konferanser

 

Til toppen