Inkluderende arbeidsliv – avtaleperioden 2006–2009

Her finner du dokumenter og informasjon om IA-perioden 2006–2009.
  • Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006–2009

    Den foregående intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått for perioden 2006-2009. Avtalen har erstattet Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv fra 3. oktober 2001 og partenes erklæring fra 3. desember 2003 om videreføring av denne.