Inkluderende arbeidsliv – avtaleperioden 2001–2005

Her finner du dokumenter og informasjon om inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2001–2005.

Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv 2001–2005
(avtaleteksten ligger som vedlegg i proposisjonen).