St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2001-2002)

Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv - budsjettmessige konsekvenser mv.

For budsjetterminen 2002 — Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv - budsjettmessige konsekvenser mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget