IA-avtalen 2019–2022

Her får du en oversikt over arbeidet med inkluderende arbeidsliv i perioden 2019-2022.
 • Organisering av IA-arbeidet 2019–2022

  Det partssammensatte arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

 • Hva er inkluderende arbeidsliv?

  IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

 • IA-avtalen 2019–2022

  Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Et arbeidsliv med plass for alle. Avtalen er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

 • Profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA) 2019–2022

  Her finner du profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) for avtaleperioden 2019–2022.

Til toppen