Inkluderende arbeidsliv – avtaleperioden 2010–2013

Her finner du dokumenter og informasjon om IA-perioden 2010-2013.
 • Organisering og mål for IA-samarbeidet 2010-2013

  Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd har det overordnede ansvaret for IA-avtalen. Avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

 • IA-dokumenter 2010-2013

  Avtaler, brev, maler og andre dokumenter knyttet til IA-avtalen.

 • Rapport om tiltak for reduksjon i sykefraværet

  En ekspertgruppe under ledelse av Arnstein Mykletun har levert forslag til tiltak for reduksjon i sykefraværet. Ekspertgruppen foreslår blant annet en aktiviserings‐og nærværsreform.

 • Forhandlinger om ny IA-avtale

  Vinteren 2010 forhandlet regjeringen og partene i arbeidslivet om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Her er en kort beskrivelse av bakgrunnen og videre prosessen.