Rapport om tiltak for reduksjon i sykefraværet

En ekspertgruppe under ledelse av Arnstein Mykletun har levert forslag til tiltak for reduksjon i sykefraværet. Ekspertgruppen foreslår blant annet en aktiviserings‐og nærværsreform.

En ekspertgruppe under ledelse av Arnstein Mykletun har levert forslag til tiltak for reduksjon i sykefraværet. Ekspertgruppen foreslår blant annet en aktiviserings‐ og nærværsreform.

Ekspertgruppen overleverte rapporten til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 3. februar 2010.

Ekspertgruppens forslag: 

  1. Aktiviserings- og nærværsreform
  2. Kunnskapsbaserte tiltak for redusert sykefravær  
  3. Kompetanseløft for sykmeldere
  4. Lovendringer for unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade 
  5. Styrking av NAV kontroll og innkreving
  6. Informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak aktiviserings- og nærværsreformen

 

Last ned

 

Nett-tv
Presentasjonen av rapporten kan
ses i nett-tv for regjeringen.no.
Åpne nett-tv