IA-dokumenter 2010-2013

Avtaler, brev, maler og andre dokumenter knyttet til IA-avtalen.

Avtaler, brev, maler og andre dokumenter knyttet til IA-avtalen.

  

IA-avtale og protokoll 2010–2013

Forrige avtale:

 

Informasjonsarbeid

 

Samarbeidsavtale

  

Brev fra Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd og oppfølgingsgruppen

 

Nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

Rapporter fra faggruppen for IA-avtalen

I henhold til IA-avtalen av 24. februar 2010 er det etablert en egen faggruppe for å styrke oppfølgingen av IA-avtalen. Faggruppen har ansvar for å utarbeide en rapport hvert halvår til Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd om status og utviklingstrekk for IA-målene.

 

Myndighetenes og hovedorganisasjonenes rapportering om IA-arbeidet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe - våren 2013

Ekspertgruppens rapport