Grunnlag for videre IA-samarbeid

Erfaringer og anbefalinger

Denne rapporten oppsummerer erfaringer og kunnskapsgrunnlag med IA-samarbeidet så langt. Rapporten drøfter viktige og sentrale premisser og kommer med anbefalinger på temaer og problemstillinger som utgangspunkt for senere forhandlinger om ny IA-avtale.

"Grunnlag for videre IA-samarbeid - erfaringer og anbefalinger"  oppsummerer erfaringer og kunnskapsgrunnlag med IA-samarbeidet så langt. Rapporten drøfter viktige og sentrale premisser og kommer med anbefalinger på temaer og problemstillinger som utgangspunkt for senere forhandlinger om ny IA-avtale.

Myndighetene ved Arbeidsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som arbeidsgiver i staten og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har utarbeidet rapporten.