Status for IA-arbeidet 2013

I rapporten "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk" omtales IA-målenes status og utviklingstrekk. Denne rapporten er faggruppens femte rapport, og er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2013.

I rapporten "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk" omtales IA-målenes status og utviklingstrekk. Denne rapporten er faggruppens femte rapport, og er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2013.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått for første gang i 2001, og er nå i sin tredje avtaleperiode. I henhold til IA-avtalen av 24. februar 2010 er det etablert en egen faggruppe for å styrke oppfølgingen av IA-avtalen. Faggruppen har ansvar for å rapportere til Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.