Referater fra oppfølgingsgruppe for IA-avtalen

2010-2013

2013:

2012:

2011:

 

2010: