Kjøreregler for informasjon om IA-avtalen

Felles kjøreregler for informasjon om IA-avtalen og protokollen for å forebygge og redusere sykefravær og styrke inkluderingen.

Felles kjøreregler for informasjon om IA-avtalen og protokollen for å forebygge og redusere sykefravær og styrke inkluderingen.

God informasjon vil være en avgjørende faktor for at de tre målene i IA-avtalen nås. Det er mange aktører i IA-samarbeidet, og det er behov for informasjon med ulikt innhold og rettet mot mange målgrupper. Ikke minst er det viktig både å holde samfunnsdebatten varm omkring IA-arbeidet og gi de enkelte IA-virksomhetene god veiledning. I lys av dette er det nødvendig med noen felles kjøreregler om informasjonsarbeidet.

Det legges opp til følgende kjøreregler:

  • Hver enkelt part i avtalen har ansvar for å informere egne målgrupper/medlemmer.
  • Det er ønskelig at partene i avtalen i størst mulig grad opplyser de andre partene om informasjonsopplegg og deler med hverandre informasjon som utvikles i forhold til egne målgrupper/medlemmer.
  • Der det er hensiktsmessig etableres det felles informasjonsopplegg, gjerne knyttet til milepæler i IA-arbeidet.
  • Oppfølgingsgruppa drøfter jevnlig gjennomføringen av kjørereglene og de konkrete felles informasjonsoppleggene, og rapporterer om dette til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd hvert halvår.
  • Den etablerte nettverksgruppa skal sikre god kommunikasjon mellom partene i avtalen på informasjonsområdet, og gi råd til oppfølgingsgruppa om gjennomføringen av kjørereglene og felles informasjonsopplegg, herunder gjennom en ”levende” kommunikasjonsplan.

Noen aktuelle felles informasjonsprodukter er:

  • Ny logo. En ny logo vil illustrere at dette er en ny avtale med nye virkemidler. Aktuelt når nytt regelverk er på plass.
  • Revisjon av plakat fra forrige IA-runde. Plakaten trykkes og distribueres til partene, som videreformidler til sine målgrupper.
  • Et felles faktagrunnlag som kan brukes av partene i avtalen i deres kommunikasjon.