Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen

En handlingsplan for det videre arbeidet med IA-avtalen ble vedtatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 25. mai 2010. Oppdatert etter Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. juli 2011. <br /><a title="Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen (pdf)" href="~/link/388b59db88824c35b0fbd161e071ec4d.aspx" target="_blank">Handlingsplan i pdf-format</a>

En handlingsplan for det videre arbeidet med IA-avtalen ble vedtatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 25. mai 2010. 

Oppdatert etter Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 13. desember 2011.

Oppfølging av IA-avtalen skal settes på dagsorden i felles møter for arbeidsministeren og lederne i hovedorganisasjonene minimum to ganger per år, og rapportering på aktiviteter og oppnådde resultater vil være viktige tema. En partssammensatt gruppe skal sikre systematisk oppfølging av avtalen.  

 

  

Til toppen