IA - Nyhetsbrev 2/2022

I dette nyhetsbrevet kan du lese om faggruppens rapport for 2022 og om status i forhandlingsprosessen med sikte på å undertegne ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) med virkning fra 1. januar 2023.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg. IA-logoen og teksten "nyhetsbrev" ligger oppå bildet.
Foto: ©Photographee.eu - stock.adobe.com

Faggruppens rapport for 2022

Faggruppens rapport for 2022 rapporterer på målene i IA-avtalen om at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 og at frafallet i arbeidslivet skal reduseres. Rapporten beskriver måloppnåelse med utgangspunkt i statistikk for 2021 og kan lastes ned her: Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022 - regjeringen.no

Rapport:  IA-avtalen 2019-2022 Erfaringskartlegging

Regjeringen inviterte tidligere i år partene i arbeidslivet til å starte opp en forhandlingsprosess med sikte på å undertegne ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) med virkning fra 1. januar 2023. Utgangspunktet er å videreføre IA-avtalen som en overordnet intensjonsavtale med mål om høy sysselsetting og redusert sykefravær og frafall.

Prosessen består av tre faser med en kartleggingsfase våren 2022, forberedende strategiske drøftinger våren-sommeren 2022 og en forhandlingsfase høsten 2022. Kartleggingsfasen, der en partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet en oppsummerende rapport om erfaringene fra IA-avtalen 2019-2022 er nå sluttført. Rapporten kan lastes ned her: IA-avtalen 2019-2022 Erfaringskartlegging - regjeringen.no

Nyhetsbrev om IA

Her kan du melde deg på nyhetsbrev om inkluderende arbeidsliv (IA), og finne tidligere sendte nyhetsbrev.