Nyhetsbrev om IA

Her kan du melde deg på nyhetsbrev om inkluderende arbeidsliv (IA). Du finner også tidligere sendte nyhetsbrev på denne siden.

Når du registrerer e-postadressen din samtykker du til at vi sender deg nyhetsbrev om inkluderende arbeidsliv og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette. Vi vil ikke bruke e-postadressen din til noe annet enn å sende deg nyhetsbrev. 

Opplysningene du registrerer på denne siden lagres i en egen database driftet av vår databehandler Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). DSS har databehandleravtale med Mailgun, som er en tredjepartstjeneste for utsendelse av nyhetsbrev.

Nyhetsbrev om inkluderende arbeidsliv:

 • IA - Nyhetsbrev 2/2022

  I dette nyhetsbrevet kan du lese om faggruppens rapport for 2022 og om status i forhandlingsprosessen med sikte på å undertegne ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) med virkning fra 1. januar 2023.

 • IA - Nyhetsbrev 1/2022

  I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om arbeidet med bransjeprogrammene, arbeidsmiljøsatsingen og FoU-programmet.

 • IA – Nyhetsbrev 1/2020

  I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av IA-avtalen. Du får informasjon fra partene i avtalen om hva som forventes av innsats fra virksomhetene. Nyhetsbrevet informerer også om status for utviklingen av virkemidler under arbeidsmiljøsatsingen og treparts bransjeprogrammene.

 • IA – Nyhetsbrev 3/2019

  I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om faggruppens rapport for 2019, arbeidsmiljøsatsingen, treparts-bransjeprogrammene og tilskudd til ekspertbistand.

 • IA – Nyhetsbrev 2/2019

  I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om bransjeprogrammer, arbeidsmiljøsatsing og forsøk med kompetansetiltak.

 • IA – Nyhetsbrev 1/2019

  Oppfølging av den nye IA-avtalen er i full gang!