Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag er til bruk for alle som ønsker uavhengig oppdragsforskning med høy legitimitet. Offentlige oppdragsgivere oppfordres til å vurdere standardavtalen ved forsknings- og utredningsoppdrag.

Standardavtalen utarbeidet av Kunnskapsdepartementet ble først utgitt i 2006 og revidert i 2012. Avtalen egner seg både for forskningsoppdrag og for mindre utredninger og evalueringer. Den setter ingen begrensninger for hvem som kan utføre oppdraget, og kan brukes både av forskningsinstitutter og konsulenter uten formell forskerkompetanse. Avtalen er ikke ment brukt ved bidragsforskning/forskningstilskudd.

Offentlig sektor er oppfordret til alltid først å vurdere bruk av denne avtalen når en inngår avtaler om forsknings- og utredningsarbeid. Alle deler av avtalen kan tilpasses behovene i de spesifikke oppdragene. Avvikende avtalevilkår på de prinsipielle delene av standardavtalen bør imidlertid begrunnes særskilt.

Standardavtalen utgjør et solid rammeverk for hvordan offentlige oppdragsgivere kan sikre at forsknings- og utredningsoppdrag gjennomføres innenfor anerkjente vitenskaplige og etiske prinsipper, at både oppdragsgiver og oppdragstaker har rettigheter til resultatene og at resultatene kommer ut i offentligheten. Avtalen er til bruk for alle som ønsker uavhengig oppdragsforsking med høy legitimitet. Grunnlaget for offentlige beslutninger må være utarbeidet på en faglig god måte, og ikke minst med åpenhet. Bare slik kan allmennhetens tillit til forskning og utredninger generelt og til kunnskapsbasert politikk opprettholdes.

Bakgrunn

Denne utgaven av standardavtalen er basert på et høringsutkast fra Kunnskapsdepartementet våren 2011 med forslag til endringer i 2006-utgaven av standardavtalen.

Arbeidet ble igangsatt etter avisoppslag om at enkelte offentlige oppdragsgivere på utilbørlig vis hadde forsøkt å påvirke konklusjonene i forskningsrapporter. Samtidig ble det satt søkelys på at mange offentlige oppdragsgivere bruker konsulentoppdragsavtalen (Direktoratet for forvaltning og IKT – DIFIs standardavtale for konsulenttjenester) også til oppdrag der de burde benyttet Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning. 

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Regjeringsadvokaten, DIFI og KD utarbeidet forslag til en ny standardavtale som ivaretar to sentrale behov:

  • Forskningens behov for en sterkere understrekning av den akademiske friheten innenfor oppdragets rammer – resultatene skal være uavhengig og troverdige.
  • Oppdragsgivernes behov for en avtale som er enklere å bruke og bedre tilpasset deres behov.

Høringsrunden viste at avtalen balanserer hensynene til de to avtalepartene på en god måte. De generelle delene og vedleggsstrukturen er så langt mulig utformet i samsvar med DIFIs standardavtaler (konsulentavtalen).

Spørsmål knyttet til denne avtalen kan rettes til Kunnskapsdepartementet: [email protected]

Til toppen