Open tilgang til vitskapelege artiklar

Målet til regjeringa er at resultat frå forsking som er finansiert med offentlege midlar, skal vere opent tilgjengeleg for offentlegheita.

Regjeringa har fastsett nasjonale mål og retningslinjer for open tilgang til vitskapelege artikler, som skal bidra til å setje fart på arbeidet med open tilgang i Noreg.

Andre sider om open forsking og open tilgang: