Statistikk om forskning

I 2011 lanserte Kunnskapsdepartementet Forskningsbarometeret med en rekke indikatorer for norsk forskning og innovasjon. Fra og med 2019 er dette arbeidet integrert i Indikatorrapporten til Forskningsrådet.

Norsk FoU-statistikk

Statistikk over forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og næringslivet utarbeides av
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Fram til 2022 hadde NIFU ansvaret for denne statistikken.  

Internasjonal FoU-statistikk