Forskingsprisar

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Dei årlege internasjonale forskingsprisane Abelprisen og Holbergprisen vart etablerte etter initiativ frå regjeringa i 2002 og 2003. Kavliprisen vart etablert i 2005 og er eit samarbeid mellom Kavli Foundation, Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet. Kavliprisane vert delte ut annakvart år, første gongen i 2008.

Prisane går til framifrå forskarar innanfor fagområda som prisane dekkjer, og er høgt anerkjende i fagmiljøa. Merksemda om forskinga til vinnarane bidreg òg til at fleire ser verdien av forskinga innanfor desse fagområda.

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus deler ut Holbergprisen for 2017 til Onora O’Neill

Holbergprisen 2017 (Foto: Thor Brødreskift/Holbergprisen)