Abelprisen

Abelprisen vert delt ut for framifrå vitskapeleg arbeid innanfor matematikk. I tillegg til å anerkjenne banebrytande vitskapelege prestasjonar skal prisen òg auke merksemda kring matematikk i samfunnet og interessa for matematikk blant barn og unge.

Abelprisen vart oppretta av regjeringa i 2002 og vert forvalta av Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisbeløpet er 7,5 millionar kroner.

 Vinnarar av Abelprisen

2024 Michel Talagrand
2023 Luis A. Caffarelli
2022 Dennis Parnell Sullivan
2021 László Lovász og Avi Wigderson
2020 Hillel Furstenberg og Gregory Margulis
2019 Karen Uhlenbeck
2018 Robert P. Langlands
2017 Yves Meyer
2016 Sir Andrew J. Wiles
2015 John F. Nash jr. og Louis Nirenberg
2014 Yakov G. Sinai
2013 Pierre Deligne
2012 Endre Szemerédi
2011 John Willard Milnor
2010 John Torrence Tate
2009 Mikhail Leonidovich Gromov
2008 John Griggs Thompson og Jacques Tits
2007 Srinivasa S.R. Varadhan
2006 Lennart Carleson
2005 Peter D. Lax
2004 Sir Michael Francis Atiyah og Isadore M. Singer
2003 Jean-Pierre Serre

Niels Henrik Abel

Abelprisen har namn etter den norske matematikaren Niels Henrik Abel (1802–1829). Abel er den norske matematikaren som er mest kjend internasjonalt. Trass i at han døydde berre 26 år gamal, skreiv han fleire banebrytande avhandlingar.

Bernt Michael Holmboes minnepris

Gode matematikklærarar er viktige for å stimulere interessa for faget blant barn og unge. Regjeringa finansierer Bernt Michael Holmboes minnepris, som vart oppretta av Norsk matematikkråd i 2004, og delt ut første gong i 2005. Prisen går til ein eller fleire matematikklærarar eller eit matematikkmiljø i norsk grunnskole eller vidaregåande skole. Eigenskapar som det vert sett etter hos prisvinnarane, er evna til å formidle matematikk og skape interesse for faget, tilrettelegging for god undervisning, og innovasjon og nytenking. Prisen er på 100 000 kroner, som vert delt likt mellom prisvinnaren og skolen. Bernt Michael Holmboe (1795–1850) var matematikklæraren til Niels Henrik Abel.

Stimulere interessa for matematikk hos barn og unge

Blant dei faste tiltaka for å stimulere interessa for matematikk blant barn og unge, er lagkonkurransen i matematikk for elever på 9. trinn, UngeAbel, og Niels Henrik Abels matematikkonkurranse (Abelkonkurransen). Abelkonkurransen er ein konkurranse i matematisk problemløysing for elevar i den vidaregåande skolen, der dei beste deltakarane kvalifiserer seg til den internasjonale matematikkolympiaden.

Abelprisveka

Abelprisen blir delt ut årleg i slutten av mai i Universitetets aula i Oslo. Det er ei rekke arrangement knytt til utdelinga, blant anna forelesningar og arrangement for barn og unge. Regjeringa er vertskap for ein bankett til ære for prisvinnaren på Akershus slott.

Abel prisen 2023 Luis A. Caffarelli
Abel prisen 2023 H.M. Kong Harald og Luis A. Caffarelli Foto: Foto: Alf Simensen NTB