Historisk arkiv

Abelprisen 2010 til amerikansk forsker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk tildeles i år professor John Torrence Tate ved University of Texas at Austin. Tate får prisen for sin omfattende innflytelse på tallteorien.

Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk tildeles i år professor John Torrence Tate ved University of Texas at Austin. Tate får prisen for sin omfattende  innflytelse på tallteorien.

– Med sine vesentlige bidrag til tallteorien og andre sentrale matematiske ideer og konstruksjoner er Tate en verdig vinner av Abelprisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Tallteorien strekker seg fra primtallenes mysterier til måten vi lagrer, overfører og sikrer informasjonen på i moderne datamaskiner. Gjennom det siste århundret har tallteorien vokst til å bli en av de mest raffinerte og høyest utviklede grenene av matematikken. John Torrence Tate er en av hovedarkitektene bak denne utviklingen.

– Årets tildeling minner oss om at forskning på svært kompliserte teoretiske problemstillinger i neste omgang kan bidra til å løse utfordringer vi møter i dagliglivet, sier Aasland.  

Abelprisen er på 6 millioner kroner, og deles i år ut for åttende gang. Abelprisen finansieres gjennom avkastningen av Niels Henrik Abels minnefond, som ble opprettet i 2002 etter initiativ fra Stoltenberg I-regjeringen. Abelprisen for 2010 deles ut tirsdag 25. mai. Samme kveld vil statsråd Aasland være vert for Regjeringens bankett til ære for prisvinneren på Akershus slott.

Les mer på http://www.abelprisen.no